3ipunt Solucions Informàtiques

3ipunt

València 359, entresòl 2
08009 Barcelona
T 935 325 991

contacte@tresipunt.com

Coautors conjuntament amb Fastware del Sistema modular integral per la Gestió de franquícies, implantat a multitud de cadenes d’hosteleria, com Pans&Co, Pizza Hut entre d’altres.

Realització de l’aplicació mòbil de la Festa major, per plataformes Android i iOS, varies webs per l’Ajuntament i un joc interactiu sobre el civisme repartit per tots els nens de les escoles.

Sistema de gestió d’estadística de visitants i venda de productes/serveis turístics (OTGest), implantat a les 11 oficines de turisme d’Andorra, que centralitza la informació per la seva posterior explotació de dades. Producte comercialitzat per Gresely i Farré

Diversos projectes pel Departament d’Ensenyament, basats principalment en sistemes d’el-earning. En destaquem el projecte Marsupial.

Creació de la Web amb Joomla! i el CRM amb vTiger i la relació entre els dos sistemes i altres sistemes de l’empresa.

Tasques de programació amb java pel desenvolupament de diversos apartats del seu portal realitzat amb openCMS i desenvolupament de sistemes de gestió d’assegurances a nivell internacional.

Treballem conjuntament amb ells des del 2008 en diversos projectes de desenvolupament i definició de noves interfícies. Projectes realitzats amb moodle, Joomla!, wordpress i a mida amb serveis web amb java i amb php. Vídeos interactius amb H5P.

Realització del sistema de gestió de tota la base de dades de productes de la companyia multinacional. Interrelació entre sistemes i exportacions a totes les plataformes B2B.

Col·laboracions en multitud de projectes amb Informàtica el Corte Inglés, principalment en l’àmbit del sector públic.